Registration of foundation

Регистрацията на фирма е важна мисия, с каквото се слагат основите за нов правен субект. За дадената процедура трябва реално да се подхожда с особено внимание, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи недоразумения при извършване работата по предназначение, при нейното нарастване или изменение.


Точно какъв е редът за регистрация на компания?


● Подборът на правна форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено деликатен детайл и отличното познаване на множеството предимства и недостатъците на всяка една от тях е от ключово важно значение за перспективата на всяка българска фирма. При регистрацията на търговската фирма е нужно да бъдат взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и начина на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При регистрацията на фирма трябва да се съставят много индивидуални документи, сред които са учредителният акт и протокола (имената на тези доста нужни документации са индивидуални при отделни правни форми), декларации по модел и лиценз или разрешение, ако същността на дейността го желае по закон;
● Трябва да се отвори сметка за парични средства за началния капитал и да се входира изискваната от закона част от него;
● Малко преди внасянето на документите за вписването им в ТР е необходимо да се плати таксата на държавата;
● Изискуемите от Агенцията по вписванията декларации трябва да бъдат окомплектовани изчерпателно и да са входирани по нужния канален ред, понеже при липси, грешки или неточности Агенцията по вписванията ще откаже регистрирането. За коректно и четливо попълване на документацията регистрирането в ТР е бързо (до 3 дни) и без проблеми. След регистрацията на компанията в АВ данните автоматично се изпращат в Националната Агенция За Приходите.

Огромна помощ от специалист – ключът към сполуката

При развод, също имате нужда от добри адвокатски услуги, може да намерите на линка: https://centara.bg/правни-услуги/развод-по-взаимно-съгласие/

Рисковано е да вярвате изцяло на интернет като единствен източник на полезна информация за регистрация на компания, още повече при недобро познаване на законовата разпоредба. Свободно движещите се в интернет порстранството формуляри и бланки, които е нужен да се запълнят, могат да се окажат много стари, неточни или несъвършенни. Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при учредителния акт и протокола, тъй като те се явяват “ядрото” на собственото Ви дружество и предстоящата му активност. Ангажирането на експерт за вписването на търговската фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова скъпа активност. Ще имате възможност да обсъдите най-удачния избор за избор на правна форма, като много внимателно се информирате с бъдещите си отговорности и права. Екипът, на когото се доверите изцяло, ще изработи всички необходими документации и ще се погрижи за правилното им вписване в Търговския Регистър. От вашата личност се изисква просто подпис, който може да бъде даден и по електронен път чрез преснимане или снимка.
Вписването на търговската фирма е комплексна дейност, която изисква прецизност и професионализъм. За да бъдете уверени и спокойни за своята бъдеща дейност, не правете компромиси при изграждането на нейните основи.

Категории: Без категория